Раф:Таърих: Тафовут байни таҳрирҳо

22 байт илова карда шуд ,  4 сол пеш
илова
(илова)
(илова)
 
|-
| Давлати Сосониён. Пойтахт – ш. Тайсафун (ш. Ктесифон) || Ардашери Бобакон (с. 224-242), Шопури I (с. 242- 272), Шопури II (с. 309-379)... Хусрави I Анушервон
(с. 531 – 579) || Солҳои 224 – 651 || Эрон, ҷануби Осиёи Марказӣ, Кавкази ҷанубӣ || Қабилаҳо ва халқҳои форсизабон
|-
| Давлати Ҳайтолиён || Вахшунвар, Хушнавоз || Аз солҳои 80 – 90 асрҳои IV то VI || Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ ва Ҳиндустон || Қабилаҳо ва халқҳои форсизабон
|-
| Давлати Саффориён Пойтахт – ш. Нишопур || Ёқуб ибни Лайс (с. 873 - 879), Амр ибни Лайс (с. 879 - 903) || Солҳои 873 - 903 || Хуросон, шимолу шарқии Эрон ва Афғонистони ши-молӣ || Халқхо ва қабилаҳои форсизабон ва туркзабон
|-
* |Давлати Со-мониёнСомониён Пой-тахтПойтахт – ш- ҳои Самарқанд ва Бухоро || Асад ибни Со-монСомон, Нӯҳ ибни Асад (с. 819 - 841), Аҳмад ибни Асад (с. 841 - 864), Насри ибни Аҳмад (с. 864 - 892), Исмоил ибни Аҳмад (с. 892 - 907), Аҳмад (с. 907 - 914), Насри II (с. 914 - 943), Нӯҳ 1 (с. 943 - 954) || Солҳои 819 - 999 || Аз Хоразм, Исфиҷоб ва Ҳафтруд дар ши-молшимол то Ғазнаву Сиистон дар ҷануб, аз баҳри Каспий дар ғарб то Помиру Олой дар шарқ || Халқҳо ва қабилаҳои форсизабон ва туркзабон
|-
*| Давлати Ғури-ёнҒуриён. Пойтахт - ш –ҳои Фирӯзкӯҳ ва Ғазна || Алоуддин Ҳусейн (с. 1150 - 1163), Муизуддин ва Ғиёсиддин Муҳаммад (с. 1163 - 1203), Шаҳобиддин Муҳаммад (с. 1203 - 1206) || Ибтидои асри 1150 - 1215 || Ғарби Осиёи Мар-казӣМарказӣ, Эрони шарқӣ, Афғонистон, Ҳинду-стониҲиндустони шимолӣ || Халқхо ва қабилаҳои форсизабон ва ҳиндуҳо
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
 
 
*
II СУЛОЛАҲОИ ФОРСИЗАБОН
 
*
*
* Давлати Со-мониён Пой-тахт – ш- ҳои Самарқанд ва Бухоро Асад ибни Со-мон, Нӯҳ ибни Асад (с. 819 - 841), Аҳмад ибни Асад (с. 841 - 864), Насри ибни Аҳмад (с. 864 - 892), Исмоил ибни Аҳмад (с. 892 - 907), Аҳмад (с. 907 - 914), Насри II (с. 914 - 943), Нӯҳ 1 (с. 943 - 954) Солҳои 819 - 999 Аз Хоразм, Исфиҷоб ва Ҳафтруд дар ши-мол то Ғазнаву Сиистон дар ҷануб, аз баҳри Каспий дар ғарб то Помиру Олой дар шарқ Халқҳо ва қабилаҳои форсизабон ва туркзабон
* Давлати Ғури-ён. Пойтахт - ш –ҳои Фирӯзкӯҳ ва Ғазна Алоуддин Ҳусейн (с. 1150 - 1163), Муизуддин ва Ғиёсиддин Муҳаммад (с. 1163 - 1203), Шаҳобиддин Муҳаммад (с. 1203 - 1206) Ибтидои асри 1150 - 1215 Ғарби Осиёи Мар-казӣ, Эрони шарқӣ, Афғонистон, Ҳинду-стони шимолӣ Халқхо ва қабилаҳои форсизабон ва ҳиндуҳо
* Давлати Куртҳои Ҳирот. Пойтахт – ш. Ҳирот Шамсиддин Муҳаммад (с. 1245 - 1278), Рук-ниддин (с. 1278 - 1291), Шамсид-дин Кехин (с. 1291 - 1307), Ма-лик Фахриддин (с. 1330 - 1370) Солҳои 1245 – 1381 Афғонистон Халқҳои форсизабон
* Давлати Музаффариҳо. Пойтахт – ш. Кирмон Муборизиддин Муҳаммад ибни ал – Музаффарӣ